Spiller og COVID-19
Spiller vejledning COVID-19

Spillere:

 

  • Spillere medtager egen håndsprit til træning. Der er håndsprit i vores haller, men af et forsigtighedsprincip beder vi også spillerne selv medbringe håndsprit! Spilleren medtager selvfølgelig også egen drikkedunk og deler aldrig med andre.

 

  • Man klæder om hjemmefra! Det er muligt at tage bad i nogen af vores haller, men vi opfordre til at man gør de hjemme. Hvis man tager bad, skal man overholde forsamlingsreglerne i de forskellige omklædningsrum som er sat op på dørene.

 

  • Såfremt man som spiller bliver konstateret POSITIV med COVID-19 skal man omgående tage kontakt til sin træner og til klubben. Trænernes telefonnr. er oplyst på Holdsport og hjemmesiden. Samtidigt skal man skrive en mail til info@gentoftevolley.dk med samme information. Klubben vil i samråd med træneren derefter tage de nødvendige foranstaltninger og iværksætte diverse tiltage angående isolation af nære kontakter til spilleren. Spillerene vil via klubbens COVID-19 ansvarlige få information om hvornår de kan vende tilbage til træning igen (dette vil træneren også såfremt det drejer sig om et helt hold).