Klubnyheder

Nye COVID-19 restriktioner som træder i kraft i morgen 8. dec. 2020

7. december 2020, 21.27

Kære medlemmer af Gentofte Volley (for english see below)

 

I er alle formodentlig bekendte med pressemødet i dag d. 7/12 og regeringens udmeldinger om nye restriktioner. 

Desværre medfører disse restriktioner, at vi endnu engang må lukke ned for alt volley på vores almindelige hold – herunder både kids, teen, ungdom og seniorvolley. Klubbens Ligahold er de eneste, der får lov til at fortsætte med at træne mv. Vi er selvfølgelig super ærgerlige over, at det rammer alle vores dygtige og engagerede spillere – store som små. Vi ved, at I alle holder af både spillet og fællesskabet og vi glæder os derfor til, at vi får lov til at åbne op igen forhåbentlig i starten af det nye år. Vi er stolte af, at vi i år har så mange gode spillere og når vi kigger tilbage på det meget specielle volley år, så er vi særligt glade for, at vi fik afholdt ’Go Blue’-campen i efteråret, som skød sæsonen og sammenholdet i gang på bedste vis. Det sammenhold skal vi trække på nu, så vi alle bakker om at overholde restriktionerne.

 

Helt konkret betyder dette, at alt træning, kampe og andre arrangementer på alle hold i Gentofte Volley lukkes ned fra i morgen tirsdag d. 8. december 2020 til og med 3. januar 2021.

Der er altså ingen træning i morgen tirsdag d. 8. dec.!

 

Som beskrevet oven for vil klubbens VolleyLiga hold fortsat have mulighed for at træne og spille kampe, dog uden tilskuere. Vi er meget bevidste om, at der er mange, som vil savne volley og vi vil derfor gøre vores bedste for at få en god livestream op at køre, således alle kan følge med og heppe hjemme fra stuerne.  

 

På vores hjemmeside gentoftevolley.dk findes materiale, som kan benyttes til at holde sig i gang derhjemme. Materialet blev lavet i foråret og er derfor yderst relevant nu, hvor der ikke kan trænes i hallerne. 

Se dette link for styrkeøvelser, der kan laves hjemme: https://www.gentoftevolley.dk/klub/gentoftevolley/sider/styrkeovelser

Se dette link for boldøvelser, der kan laves hjemme:

https://www.gentoftevolley.dk/klub/gentoftevolley/sider/boldovelser

 

Mvh. Gentofte Volley

 

*** English ***

 

Dear members of Gentofte Volley

 

You are all probably familiar with the press conference today 7/12 and the government's announcement of new restrictions.

Unfortunately, these restrictions mean that we must once again shut down all volleyball on our teams - including both kids, teens, youth and senior volleyball. The club's league team are the only ones allowed to continue training etc. Of course, we are super annoyed that it affects all our skilled and committed players - big and small. We know you all love both the game and the community and we look forward to being allowed to reopen hopefully at the start of the new year. We are proud that we have so many good players this year and when we look back on the very special volleyball year, we are especially happy that we had the 'Go Blue' camp held in the autumn, which kicked off the season and the community going in the best way possible.

 

Specifically, the new restrictions mean that all training, matches and other events on all teams in Gentofte Volley will be closed from tomorrow Tuesday 8 December 2020 to 3 January 2021.

So, there is no training tomorrow Tuesday the 8th of December!

 

As described above, the club's VolleyLiga team will continue to have the opportunity to train and play matches, without spectators. We are very aware that there are many who will miss volleyball and we will therefore do our best to get a good livestream up and running so that everyone can follow the matches and cheer at home from the living rooms.

 

On our website gentoftevolley.dk there is material that can be used to keep going at home. The material was made in the spring and is therefore extremely relevant now that it is not possible to train in the halls.

See this link for strength exercises that can be done at home: https://www.gentoftevolley.dk/...

See this link for ball drills that can be done at home:

https://www.gentoftevolley.dk/...

 

Sincerely. Gentofte Volley