Trænervejledning
Udendørstræning marts 2021

Retningslinjer og regler for

udendørs træning pr. 1. marts 2021

 

Fra mandag d. 1. marts 2021 er det tilladt at træne udendørs med op til 25 personer (inkl. trænere, holdledere, spillere, osv.)

 

·      Åbningen er uafhængig af alder, hvilket vil sige ALLE må træne udendørs.

·      Man må træne med op til 25 deltagere. Arealet der trænes på, skal dog være således at hver deltager har 7,5 m2 hver, dvs. ca. 200 m2 pr. gruppe. Et større areal kan deles op i zoner således der er 2 meter mellem hver zone, hvor der i hver zone kan være 25 deltagere. Zonerne skal tydeligt markeres, og deltagere fra hver træningsgruppe må ikke blandes.

·      Der er IKKE krav om testning før man deltager i træning, fra hverken kommune eller regeringen. Dog må trænere selvfølgelig gerne anbefale deres spillere at blive testet.

·      For at mindste smitterisikoen (og gøre smitteopsporing lettere) så skal den samme træner træne de samme spillere hver gang træneren er træner.

·      Spillere må ikke skifte gruppe fra gang til gang.

·      Spillere klæder om og bader hjemme. Ingen adgang til haller hvor der er omklædningsrum.

·      Afspritning af hænder ved hver naturlig pause – spillerne medbringer egen håndsprit og bolde. Klubben låner gerne nogle bolde ud til trænerne.

·      Det er IKKE tilladt at benytte kommunernes naturgræsbaner der er åbne. I stedet kan andre offentlige område benyttes.

·      Hvis spillere bliver sløje under træningen, sendes de hjem med besked om at blive testet. Hvis spillere har symptomer før træningen, møder de ikke op.

·      Hvis en spiller konstateres smittet med COVID, så er hele træningsgruppen nære kontakter og går i selvisolation indtil de har modtaget 2 negative tests, på 4. og 6. dagen. Læg dog mærke til at hvis en træner fx har holdt 2 meters afstand til gruppen hele træningen så er træneren ikke nær kontakt.

 

 

 

 

Hvor kan vi spille i Kommunen?

OBS! Kildeskovshallens græs er IKKE åbent endnu! 

 

Booking af beachbanerne ved Maglegårdskolen

For at booke beachvolleyball banerne ved Maglegårdsskolen skal man booke den/dem via Holdsport.

 

Dette gøres ved at følge vejledningen i denne video:

 

https://1drv.ms/v/s!AqJBNrw1Nt4992uGMlFRuk1KMW7P?e=DpbRHa

 

Hvis man vil booke banerne gentagne gange, skal man skrive en besked til August Jelert gerne via info@gentoftevolley.dk. Årsagen er at en træner ikke selv via systemet kan booke banen flere gang i træk.

Der er sat nye net op d. 7. marts. Et i herrer højde og et i dame højde. Venligst ikke juster på nethøjderne, da de er svære at få til at sidde ordenligt.

 

 

Udlån af bolde

Fra tirsdag d. 9. marts vil det være muligt at låne et boldnet med ca. 8 bolde – husk at der kan være mange der skal låne, og at mange spillere selv har en bold som de kan medbringe.

 

Bolde kan derefter fremover hentes tirsdag kl. 16:00-18:00 i Kildeskovshallen eller torsdag kl. 20:00-22:00 ved Kildeskovshallen, efter aftale med August på info@gentoftevolley.dk.

 

Når man henter, bliver man UDENFOR hallen!

 

Såfremt man låner bolde, er det ens eget ansvar at ALLE bolde kommer med tilbage når man engang aflevere.

Hvis udbuddet efter bolde er så stort at der ikke er nok, så vil jeg bede trænerne om at komme tilbage med boldene. 


Hvis udbuddet ikke er stort, kan de beholde dem til de kræves tilbage af klubben.


Hvis bolde skulle forsvinde, kontaktes August herom på info@gentoftevolley.dk

 

Udlån af net

Der er nye lækre net på beachvolleyball banerne ved Maglegårdsskolen fra på søndag d. 7. marts. Et i dame og et i herrer højde. Venligst ikke juster på højderne.

Når man spiller på græs, bliver det muligt at låne et græs net ASAP. Klubben er ved at indkøbe net, men de er ikke kommet endnu. 

BEachvolley Drill Book

Beach volley drills.pdf


COVID-19 Vejledning og Ofte Stillede Spørgsmål – Trænere

På dette link finder trænere en liste med ofte stillede spørgsmål omkring håndteringen af COVID-19 i klubben. Hvis du derfor er i tvivl omkring hvad du skal gøre i en given situation så slå op i MANUALEN her.

Hvis der er noget du ikke kan finde svar på så skriv til August Jelert som er COVID-19 kontaktperson for klubben via info@gentoftevolley.dk

Såfremt du et spørgsmål der kan tilføjes MANUALEN så kontakt også gerne August.

Tjanseplan sæson 2020/2021

Her er link til Tjanseplan sæson 2020/2021.

Planen er et "levende" dokument, dvs. den kan opdateres.

Jeg skal nok sende info til et hold såfremt holdet får ændret eller tilføjet en tjans.

Udover tjanser vil ændring af træningstider pga. kampe også blive noteret i arket yderst til højre.

LINK: https://1drv.ms/x/s!AqJBNrw1Nt...

Trænerafregning Gentofte Volley sæson 2020/2021

Nedenfor er link til trænerafregning.

Der er kode på linket som du kan få oplyst ved at skrive til info@gentoftevolley.dk såfremt du ikke har fået det i Trænerchatten.

Linket kan kun "viewes". Derfor skal du åbne linket og downloade arket til din egen computer før det kan udfyldes.

Dette gøres ved at trykke "files" i øverste venstre hjørne. Tryk derefter "Save as" og tryk så "download a copy".


https://1drv.ms/x/s!AqJBNrw1Nt...

Kontaktpersoner
File
August Jelert
Klubsekretær
53 86 39 64
JL
John Leth
Nøgleansvarlig
28 72 15 96
Retningslinjer for tilmelding til ungdomsstævner (vejledning)
Retningslinjer for tjanser (vejledning)
Retningslinjer for flytning af kampe (vejledning)

•Læs VD’s retningslinjer for flytning af kamp.
•Kontakt klubben I skal spille imod (eller lad holdlederen gøre det).
•Få aftalen på plads, og først derefter skriv e-mail til August, når flytningen er godkendt hos VD. Herefter kan tjanser osv. rettes til.

Holdsport Guide for trænere
Holdsport guide til importering af kampprogram
 1. Gå til Holdsport og log ind.
 2. Gå til Kalenderen.
 3. Åben ny fane og gå til https://resultater.volleyball.dk/tms/Turneringer-og-resultater/Soegning.aspx
 4. Find holdets række ved at vælge køn, alder, forbund, osv.
 5. Tryk på holdet.
 6. Tryk på kampprogram
 7. Øverst til venstre er der en funktioner der hedder "Eksportér til kalender.
 8. Højreklik og tryk på "kopier linkadresse" eller anden funktion der kopierer linkadressen.
 9. Indsæt denne linkadresse på et blankt dokument og kopier derefter kun den del der er i citationstegn (som her i eksemplet er markeret med fed-skrift)
 10. Eksempel:
   javascript:window.open('webcal://resultater.volleyball.dk/cal/Holdkampprogram.ashx?key=94a88330-02a2-4545-8834-9fa3e3fe804a');void(0);
  Dette er bare et eksempel, du skal selv finde dit eget link på resultater.volleyball.dk
 11. Gå tilbage til Holdsport og tryk på "Importer Kampprogram".
 12. Tryk på "importer kampprogram fra webcal feed".
 13. Indsæt dit link som du kopierede i øverste boks.
 14. Vælg derefter de funktioner som du vil have gælder til alle de importerede kampe, fx tilmelding type, om træneren tæller med i deltagerantallet, påmindelser, ect.
 15. Tryk "Importer"

Så skulle hele dit holds kampprogram gerne være importeret til Holdsport.