Bestyrelsen

Formand for Bestyrelsen

Profile Image
Bestyrelsesformand
Ulrik Hesse

Ulrik Hesse, født 1970, statistiker i Sundhedsdatastyrelsen, formand for bestyrelsen siden 1996, startet med volley på Kildegårds Gymnasium (den ene klasse, der ikke spillede basket), har spillet i klubben siden 1983 med enkelte længerevarende pauser, været træner for drenge og pigehold, har et barn i klubben, formand for Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG).

Bestyrelsesmedlemmer

Claus Hald
Profile Image
Henrik Nielsen
Profile Image
Næstformand
Robert Mikelsons

Robert Mikelsons, født 1960, advokat, i bestyrelsen for moderklubber til Gentofte Volley siden 1980 og i bestyrelsen for Gentofte Volley siden stiftelsen ved fusionen i 1992, startet med volley på Aurehøj Statsgymnasium i slutningen af 70’erne, spiller i klubben (moderklubber) 1980-1993, med mellemrum træner i klubben siden 1980, formand fra 1992-1996, tidl. formand for Gentofte Kommunes haludvalg i 15 år, tidl. medlem af folkeoplysningsudvalget, tidl. bestyrelsesmedlem i SVBK, tidl. formand for Top Volleyball Danmark, siddende bestyrelsesmedlem i Volleyball Danmark, har desuden 2 børn i klubben.

27513535
Kenni Marker
Profile Image
John Leth