Udehold og COVID-19
ALLE 1. div., 2.div. samt SVBK kampe er Suspenderet fra 26. okt. til og med 22. nov.

Vi afventer i øjeblikket svar omkring VolleyLigaen fra Volleyball Danmark. 

Ungdomsvolley kan fortsætte uden ændringer.

COVID-19 kontaktperson

Klubbens COVID-19 kontaktperson er August Jelert. Såfremt der er nogen spørgsmål omkring nedenstående information, bedes I kontakt ham på info@gentoftevolley.dk.

For ALLE SENIOR udehold [SUSPENDERET]

Her er information til hold der spiller i 1. division, 2. division eller SVBK-regi.


Når I ankommer bedes I blive udenfor hallen såfremt der er anden kamp i gang ELLER sætte jer som tilskuere (med afstand imellem). 


Vi har sørget for at I kan føle jer helt trygge når I kommer på besøg i Volley Arenaen Kildeskovshallen for at spille kamp:

Tiltag

 • Vi har indkøbt håndsprit som begge hold kan benytte sig frit af. 
 • Vi har sprayflasker med sprit til desinfektion af bænke ved sideskifte. Én til hvert hold.
 • Vi har klude til at tørre bænke osv. af med.
 • I bedes selv medbringe håndklæde til aftørring af bane.
 • Vi har sprit til bolde, der sprittes af mellem hvert sæt.
 • Der er separeret ind- og udgang. 

Tilskuere

 • Vi har 240 tilskuerpladser. Såfremt i medbringer tilskuere skal disse sidde med ét sæde i mellem hver tilskuer og SIDDE ned hele kampen, og kun rejse sig når det er yderst nødvendigt.
 • Når kampen er færdigspillet bedes de forlade arenaen omgående, og ikke blive hængende i hallen.


Omklædning**

 • Hold fra Københavnsområdet bedes komme omklædt, og tage hjem og gå i bad efter kamp.
 • Hold uden for Københavnsområdet har to muligheder:
  • Fælles omklædning kan benyttes, men ikke af for mange spillere af gangen, da denne er fælles for hele hal komplekset.
  • Såfremt et helt hold ønsker at gå i bad, kan omklædningsrum bookes via halvagt-kildeskovshallen@gentofte.dk. Her kan der bookes omklædningsrum til 12 personer ad gangen. Man skriver blot I hvilket tidsrum man vil booke omklædningsrummet i. Såfremt omklædning bookes skal info@gentoftevolley.dk sættes CC på mailen til halvagten. Hvis der er problemer med at booke, bedes I kontakte klubbens COVID-19 ansvarlige August Jelert på info@gentoftevolley.dk
  • Klubben ser dog gerne at flest mulige hold vælger at klæde om og gå i bad hjemme for at minimere smitterisikoen.

Online roster

 • Vi opfordre jer til at bruge Volleyball Danmarks online roster system såfremt i spiller i 1. eller 2. division. På den måde undgår vi eventuel smitteoverførsel ved brug af fysisk holdseddel og dermed tætterer kontakt. Link til vejledningen til brug af online roster findes her: http://volleyball.dk/images/vo...

** Særlige retningslinjer for VolleyLiga hold som kan ses til højre. VolleyLiga hold skal IKKE selv booke omklædning ved halvagten, dette gør Gentofte Volley.

Særligt for hold i VolleyLigaen [AFVENTER SVAR]

Udover teksten til venstre gælder følgende i forbindelse med VolleyLiga kampe (læg især mærke til kommentar omkring omklædning):


Omklædning:

 • Der er booket separat omklædningsrum til alle Ligahold der kommer på besøg i Kildeskovshallen. Derfor er en booking ikke behøvet som for divisionshold.

Tiltag:

 • Der vil være speaker til kampen som informerer om COVID-19 tiltag således publikum er informeret under hele kampen.
 • Der vil være opsat ekstra håndsprit til tilskuere!
 • Der vil være en toilet ansvarlig der sikre at toiletforholdene er i orden og lever op til COVID-19 standarder.
 • ALLE hold bruger Online-roster hvilket er med til at mindske smitteoverførsel ved brug af fysisk holdseddel.

For UNGDOMSHOLD

Her er information til Ungdomshold der kommer på besøg i enten Kildeskovshallen eller Gentoftehallen.


Når I ankommer bedes I blive udenfor hallen såfremt der er anden kamp/aktivitet i gang ELLER sætte jer som tilskuere (med afstand imellem). 

Vi har sørget for at I kan føle jer helt trygge når I kommer på besøg:

Tiltag

 • Vi har indkøbt håndsprit som begge hold kan benytte sig frit af. 
 • I bedes selv medbringe håndklæde til aftørring af bane.
 • I bedes selv medbringe sprit til aftørring af bænke (og klud)
 • Der er separeret ind- og udgang ved Kildeskovshallen, mens der ved Gentoftehallen er to ind- og udgange

Tilskuere

 • Gentofte kommune er underlagt at der IKKE må være forældre i hallen. Dette gælder også forældre som er tilskuere! Dvs. vi ikke tillader tilskuere til vores ungdomskampe. Forældre (og andre tilskuere) vil blive bedt om at forlade hallen af stævneansvarlige.
 • Afhentning foregår således udenfor hallen. Forældre bedes BLIVE UDENFOR og vente på spillerne.

Omklædning & toilet

 • Alle ungdomshold klæder om hjemmefra og tager hjem og går i bad. Ingen brug af omklædningsrum i hallerne.
 • Toiletter anvendes i hallerne. I Kildeskovshallen er der mulighed for at aftørre toiletter før brug.